Skip to content Skip to footer

V tejto časti môžeš upravovať služby, ktoré máš aktívne. Pre zmeny v službách je potrebné, aby si sa prihlásil do svojho účtu. Po prihlásení môžeš robiť zmeny v službách ako je napríklad navýšenie diskovej kapacity, vytvorenie mailovej schránky alebo napríklad úpravy DNS záznamov domény.